Tudás-átörökítés Gencsapátiban


2018-01-23

Művelődési Ház és KönyvtárA gencsapáti tojásfestés (kaparás-karcolás) elsajátítására képzést, továbbképzést szervezünk a Művelődési Ház és Könyvtárban. Szeretettel várjuk mindazokat, akik már tanulták mesterséget, de természetesen új érdeklődőket is szívesen fogadunk. A tanító mesterünk Császár Józsefné Tojásfestő Népi Iparművész.


A foglalkozás szerdánként 18 órai kezdettel (18-20 óra között) a Művelődési Ház és Könyvtár kézműves termében (tetőtér) tartjuk.

 

Első fogalakozás 2018. február 21. szerda

A ma is élő népművészet Gencsapátiban a tojásfestés-karcolás művészete egyedülálló. A politúros-karcolt hímes tojások kimondottan innen származnak. A falubeli tojásfestők a művészi tevékenységet gyermekkorukban nagymamájuktól vagy édesanyjuktól tanulták.

Az 1951-es adatgyűjtés (Savaria Múzeum K-151. VIII-IX Adatgyűjtő: Kaippel Jenőné Trautmann Anna Adatgyűjtés időpontja: 1951. 04.26.) jól feltárja, hogy 9 család és rajtuk keresztül az ő gyermekeik, unokáik sajátították el a gencsi tojásfestés titkait. A gyökerek Pungor Ferenc tanító úrhoz és feleségéhez vezetnek bennünket, akik a településen a 19. sz. végén meghonosították a „karcolásos” tojásfestést, amely a mai napig meghatározó helyi értéke, és terméke is a településnek, hiszen a hagyomány nem szakadt meg!

Vincze Alfonzné (sz. Vurst Margit 9.) és leánya Császár Józsefné (sz. Vincze Margit), mindketten tojásfestő népi iparművészek tovább vitték és gazdagították hagyományainkat. A mesterséget Vincze Alfonzné Margit néni a nagymamájától tanulta 13 éves korában. Először előrajzolt mintákon gyakorolt, s csak a karcolással és satírozással próbálkozott, azonban ennyi idősen ehhez is nagy türelem és kézügyesség szükséges, majd mikor már nagymamája megunta, hogy mindig rajzolgassa, ráhagyta az egészet, így Margit néni szép lassan beletanult az egész mesterségbe. Ugyanígy adta át a tudományt saját lányának, unokáinak, sőt más falubelinek is. Most pedig kísérletet teszünk arra, hogy Császár Józsefné- a leány- ismét taníthassa az érdeklődőket a „gencsi tudományra”!

A gencsapáti hímes tojásfestés hagyománya helyi és Vas Megyei Nemzeti Értékünk!

Információ: Varga Albin 30/560-5099, gencsmuvhaz@gpinet.hu

 

 


- Gencsapáti értéktára

- Gencsapáti digitális archívum - cikkek és fotók Gencsapáti életéből

- Bemutatók Gencsről: magyar - német