Megemlékezés és útavatás a Deák Ferenc utcában


2017-10-26

Művelődési Ház és KönyvtárAz 1956-os Forradalom és Szabadságharcra emlékeztünk október 20-án, pénteken 11 órakor a Deák Ferenc utcában, a Zsigra és a Deák út sarkán, Soós Jenő háza előtt


A Himnusz eléneklése után az Apponyi Albert Általános Iskola diákjainak versösszeállítása az 1956-os Forradalmat idézte meg. Bodorkós Ferenc köszöntőjében az útfelújításokról, az önkormányzat várható beruházásairól beszélt, megköszönve Ágh Péter országgyűlési képviselőnek, a jelenlegi és az előző testületeknek, magánszemélyeknek, a sok-sok segítséget, amely lehetővé tette, hogy ezen napon –az ünnep alkalmából- utat avathatunk. Németh Tamás tárogatón játszotta el az egybegyűlteknek az „Isten áldja meg a magyart…” kezdetű népdalt.

Ágh Péter ünnepi beszédében Gencsapáti 1956-os eseményeire hívta fel a hallgatóság figyelmét, a bátor kiállásra, majd a meghurcoltatásokra. Tenni akart a falu akkor és most is. Gratulált az itt élőknek, és a település vezetőinek az elvégzett munkához és továbbiakhoz is kérte a közösség együttműködését.

Gombos T. Bálint plébános úr megáldotta a felújított utcákat, majd a közös ima után Ágh Péter Országgyűlési képviselő, Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester vágták át a szalagot, egy-egy darabkát ajándékozva a jelenlévőknek, majd annak rendje és módja szerint, söröshordót is gurítottak. Ha már lakó és pihenőövezet lett a Deák Ferenc utca az Apponyi Albert Általános iskola tanuló görkorcsolyás bemutatóval avatták fel, nagy sikert arattak.

 

Az ünnepség végén az önkormányzat megvendégelte a jelenlévőket. Sok ilyen élményben legyen része még Gencsapátinak!


- Gencsapáti értéktára

- Gencsapáti digitális archívum - cikkek és fotók Gencsapáti életéből

- Bemutatók Gencsről: magyar - német